Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Elastiskt lim med god vidhäftning för tätning av folie mot murverk och betong|
Visa mer

Folielim MUR

Påse
FINFO nr: 7076443
Varunr: 537206
Försegling av ångspärrar
  • God vidhäftningsförmåga
  • En-komponent
  • Ångtätning > 10 m
  • Åldersbeständig
  • Inga skadliga lösningsmedel
Påse
Patron
Elastiskt lim med god vidhäftning för tätning av folie mot murverk och betong|
Visa mer

Användningsområde

Häftmassa av enkomponentstyp för tätning av ångspärrar mot betong, putsade murverk, metaller etc.

Produktinformation

PH-värde:7-9
Densitet:1,1 Kg/L
Forpakning:Påse
Material:Polymer dispersjon
Vikt (pr enhet):0,637 g
Volym:600 ml
För god vidhäftning och tät försegling ska underlaget vara torrt, rent, dammfritt och fritt från kemikalier som kan påverka folielimmets vidhäftning. Limmet påförs på det cementbaserade underlaget i en jämn sträng med limpistol för patron eller påse. Folien kan antingen fästas mot limmet omedelbart ("våt metod") eller senare när limmet torkat men fortfarande är klibbigt ("torr metod").

Produktöversikt

Påse

  • Forpakning: Påse

Patron

  • Forpakning: Patron