Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Robust, norsk producerat tätskikt, - utvecklat för nordiskt varierande klimat.
Visa mer

Sveiseoverlag SEP 5200

Svart
FINFO nr: 6593350
Varunr: 515113
Exponerad tätskiktsmatta
  • Klarar mycket stora mekaniska belastningar
  • Elastisk och slitstark
  • Brandkl. Broof(t2) på alla underlag
  • Tätskiktsklass TKY-A/B-1234
  • Producerad för vårt nordiska klimat
Svart
Skiffergrå
Robust, norsk producerat tätskikt, - utvecklat för nordiskt varierande klimat.
Visa mer

Användningsområde

Isola Sveiseoverlag SEP 5200 används som andra lager i tvålagstäckningar till låglutande och branta tak. Tätskiktet helsvetsas till underliggande tätskikt (Isola Kraftunderlag), och de två lagren bildar ett kraftigt homogent skikt. Kan användas både till nyproduktion och renovering. Vid renovering/ omtäckning kan tätskiktet svetsas direkt till befintligt asfaltbaserat tätskikt om det fortsatt har en bra mekanisk förankring.

Lösningen kan med fördel användas i nyproduktion när det är stor aktivitet på taket under själva byggperioden.

Första lagret monteras tidigt i byggperioden och

fungerar som byggperiodstätning och ger ett tätttak utan risk för läckage. Andra lagret (Sveiseoverlag) helsvetsas sen till underlaget i slutet av byggperioden.

Produktinformation

Miljövarudeklaration (EPD):Ladda ner EPD
Svanen:Produktet er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5:EN 13501-5Froof*
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN 13501-1F
Vattentäthet:EN-1928Godkänd
Draghållfasthet, längdriktning:EN-12311-1840 ± 150 N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN-12311-1650 ± 30 N/50 mm
Brottöjning MD:EN: 12311:145 ± 10 %
Brottöjning CMD:EN: 12311:150 ± 10 %
Rivstyrka, längdriktning:EN-12310-1300 ± 30 N
Rivstyrka, tvärriktning:EN-12310-1330 ± 30 N
Flexibilitet:EN:1109-1-20 °C
Flödesmotstånd vid höjd temperatur:EN-11100 mm at 90 °C
Punktering, slag, metod A:EN-126911250 ≥ 800 mm
Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligInga
Punktering, Statisk belastning, metod A:EN-1273020 kg
\*Egenskapen "Brandsäkerhet" i takkonstruktioner ingår okända komponenter som inte levereras av Isola AS (ab), därför kan brandsäkerhet inte deklareras i denna prestandadeklaration.Isola AS har testat denna produkt enligt ENV 1187 som omfattar brandklassificering i olika takkonstruktioner motsvarande NS-EN 13501 -- dokumentation lämnas på begäran.
Färg:Svart
Längd:7 m
Material:SBS asfalt med polyesterstamme
Tjocklek:4,3 mm
Vikt (pr enhet):36,5 kg
Vikt pr. m2:5,2 kg
Överyta:Skifferströ
Isola Sveiseoverlag ska helsvetsas till Isola Kraftunderlag som är mekaniskt infäst. Isola Sveiseoverlag ska läggas med förskjutna skarvar till Isola Kraftunderlag. Se egen monteringsanvisning

Produktöversikt

Svart

  • Färg: Svart

Skiffergrå

  • Färg: Skiffergrå

Tillbehör