Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Takbeläggning tillverkad i Norge -- utvecklad för vårt stränga och hårda klimat
Visa mer

Mestertekk

Svart 8 m
FINFO nr: 5168433
Varunr: 521313
Takbeläggning i ett lager för sluttande och platta tak
  • Svetsbara överlappningar
  • Broof (t2) på alla underlag
  • SINTEF Byggforsk TG
  • 15 års garanti
  • Tillverkat i Norge
Svart
Skiffergrå
Tegelröd
Takbeläggning tillverkad i Norge -- utvecklad för vårt stränga och hårda klimat
Visa mer

Användningsområde

Mestertekk kan användas för platta och sluttande tak. Används både för varma kompakta tak och luftade takkonstruktioner. Takbeläggningen lämpar sig både för nybyggnation och renovering och kan läggas direkt på befintlig asfalttakbeläggning. Vid täckning direkt på PVC-folie måste det läggas en migreringsspärr.

Produktinformation

Miljövarudeklaration (EPD):Ladda ner EPD
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5:EN 13501-5Froof*
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN 13501-1F
Vattentäthet:EN-1928Godkänd
Draghållfasthet, längdriktning:EN-12311-11000 ± 20 % N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN-12311-1800 ± 20 % N/50 mm
Brottöjning MD:EN: 12311:145 ± 10 %
Brottöjning CMD:EN: 12311:150 ± 10 %
Brottöjning efter åldring MD:EN: 12311:1NPD* %
Brottöjning efter åldring CMD:EN: 12311:1NPD* %
Rivstyrka, längdriktning:EN-12310-1300 ± 25 % N
Rivstyrka, tvärriktning:EN-12310-1320 ± 20 % N
Fläkningshållfasthet i skarvar:EN-12316-1210 ± 20 % N/50 mm
Skjuvhållfasthet i fogen:EN-12317-1750 ± 20 % N/50 mm
Vidhäftning av granulater:EN: 12039≤ 1,0 g
Flexibilitet:EN:1109-1-20 °C
Flödesmotstånd vid höjd temperatur:EN-11100 mm at 90 °C
Punktering, slag, metod A:EN-12691800 mm
Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligInga
Punktering, Statisk belastning, metod A:EN-1273020 kg
Köldflexibilitet efter åldring:EN: 1109-1-20 °C
\*Egenskapen "Brandsäkerhet" i takkonstruktioner ingår okända komponenter som inte levereras av Isola AS (ab), därför kan brandsäkerhet inte deklareras i denna prestandadeklaration.Isola AS har testat denna produkt enligt ENV 1187 som omfattar brandklassificering i olika takkonstruktioner motsvarande NS-EN 13501 -- dokumentation lämnas på begäran.
Bredd:1 m
Färg:Svart
Längd:8 m
Material:SBS asfalt med aluminiumsbelagt polyesterstamme
Tillåten takvinkel:1,5 °
Tjocklek:3,9 mm
Vikt (pr enhet):36,8 kg
Överyta:Skifferströ
Mestertekk kan monteras på alla vanliga underlag av trä, betong, lättbetong eller värmeisolerande plattor av stenull, EPS o.dyl. På trätak fästs beläggningen mekaniskt med brickor och skruvar. På kompakta tak fästs beläggningen mekaniskt med hylsor och skruvar anpassade för underlaget. Alla skarvar och överlappningar svetsas täta. För detta arbete krävs specialutrustning och utbildning i värmearbeten. Se särskild monteringsanvisning.

Produktöversikt

Svart
Skiffergrå
Tegelröd

Tillbehör

Tillbehör till