Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Norskproducerat membran för inbyggda konstruktioner

Isola Klebememban har en stomme av kraftigt impregnerad polyesterfilt som är belagd med SBS elastomerasfalt på över och undersidan. Översidan och undersidan är beströdd med finkornig specialsand över hela bredden.

Klebemembran 200

Varunr: 524029
Tätskiktsmembran för klistring i varmasfalt
  • Vattentrycksmembran
  • Membran för helklistring i varmasfalt
  • Kan läggas i två lager
  • Norskprodusert
  • Norskproducerad
Norskproducerat membran för inbyggda konstruktioner

Isola Klebememban har en stomme av kraftigt impregnerad polyesterfilt som är belagd med SBS elastomerasfalt på över och undersidan. Översidan och undersidan är beströdd med finkornig specialsand över hela bredden.

Användningsområde

Isola Klebemembran helklistras i varmasfalt och bildar det första lagret i flerskiktsmembran. När produkten väl har lagts bildar den ett starkt och tätt skikt som kan lämnas otäckt under längre byggperioder trots svåra väderförhållanden.

Produktinformation

Brandsäkerhet enligt EN 13501-5:EN 13501-5Froof*
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN 13501-1F
Vattentäthet:EN-1928Godkänd
Draghållfasthet, längdriktning:EN-12311-1600 ± 50 N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN-12311-1510 ± 50 N/50 mm
Brottöjning MD:EN: 12311:140 ± 8 %
Brottöjning CMD:EN: 12311:145 ± 9 %
Rivstyrka, längdriktning:EN-12310-1200 ± 50 N
Rivstyrka, tvärriktning:EN-12310-1240 ± 60 N
Flexibilitet:EN:1109-1-20 °C
Flödesmotstånd vid höjd temperatur:EN-11100 mm at 90 °C
Farliga ämnen:Ingen metod tillgängligInga
\*Egenskapen "Brandsäkerhet" i takkonstruktioner ingår okända komponenter som inte levereras av Isola AS (ab), därför kan brandsäkerhet inte deklareras i denna prestandadeklaration.
Längd:15 m
Material:SBS asfalt med polyesterstamme
Tjocklek:2 mm
Vikt pr. m2:2,3 kg
Klistras i varmasfalt på primat betongunderlag mm. Långskarvar klistras med 10 cm överlapp. Tvärskarvar ska klistras ihop med 15 cm överlapp.