Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Underlagstäckning med klisterkant för användning under självklistrande tätskikt, takshingel samt läktade konstruktioner med takpannor och takplåt
Visa mer

Isola Isonorm YAP 2200

FINFO nr: 4700620
Varunr: 524028
Underlagstäckning /vattenavledande skikt av byggpapp
  • Ger mindre antal längsgående skarvvåder på taket
  • Snabb montering
  • Undersida belagd med folie istället för sand
  • Producerad för vårt nordiska klimat
Underlagstäckning med klisterkant för användning under självklistrande tätskikt, takshingel samt läktade konstruktioner med takpannor och takplåt
Visa mer

Användningsområde

Isola Isonorm ska alltid användas på fasta trätak, vanligtvis råspont. Under tätskikt exempelvis Isola Selvbygger 3° eller Isola Top 6°. Vattenavledande underlagstäckning för betong-, tegelpannor, läktad takplåt från 14° och uppåt, (Isola Powertekk från 10°)

Produktinformation

Bredd:1 m
Längd:10,5 m
Material:Asfalt
Vikt (pr enhet):26 kg
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2F
Vattentäthet:EN 1928 (A)W1
Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-1770±15% N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-1510±15% N/50 mm
Brottöjning MD:EN 12311-140±20% %
Brottöjning CMD:EN 12311-145±20% %
Rivstyrka, längdriktning:EN 12310-1200±25% N
Rivstyrka, tvärriktning:EN 12310-1240±25% N
Flexibilitet:EN 1109-15 °C
Köldflexibilitet efter åldring:EN 1109Npd* °C
Isola Isonorm ska monteras på trätak (råspont, plywood osv.). Montering ska utföras enligt vår monteringsanvisning samt anvisningar i AMA Hus. Produkten kan monteras på nya tak eller på tak med gammal papptäckning. Ojämnheter i gammal täckning skärs upp och spikas jämt. Isola Isoklister skall alltid användas i tvärskarvar och Isola takfogmassa vid detaljer. Rekommenderad pappspik: 2,8 x 25 mm, varmförzinkad. Vid montering på gammal täckning: 2,8 x 35 mm. Yttäckningen ska läggas inom 3 månader, men generellt rekommenderar vi alltid att yttertäckningen monteras så snabbt som möjligt, sker inte detta omg. ska ströläkt monteras för att säkra mot vindlaster.