Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Traditionell, funktionell och värmetålig underlagstäckning med klisterkant för användning under självklistrande och svetsbara tätskikt på tak.
Visa mer

Isola Isobas YAM 2000

FINFO nr: 5376310
Varunr: 524023
Underlagstäckning för tätskikt på trätak
  • Mindre antal längsgående skarvvåder på taket
  • Värmetålig, mindre känslig för temp växlingar
  • Klisterkant för tätare skarvar
  • Producerad för vårt nordiska klimat
Traditionell, funktionell och värmetålig underlagstäckning med klisterkant för användning under självklistrande och svetsbara tätskikt på tak.
Visa mer

Användningsområde

Isola Isobas ska användas på fasta trätak under självklistrande tätskikt, (inte läktade tak). Genom att Isobas är mycket värmetålig och formstabil används den också under svetsbara tätskiktsmattor.

Produktinformation

Bredd:1 m
Längd:10,5 m
Material:Asfalt
Vikt (pr enhet):21 kg
Vikt pr. m2:2 kg
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2F
Vattentäthet:EN 1928 (A)W1
Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-1860 ± 20 % N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-1450 ± 20 % N/50 mm
Brottöjning MD:EN 12311-12,5 ± 0,5 %
Brottöjning CMD:EN 12311-12,5 ± 0,5 %
Rivstyrka, längdriktning:EN 12310-150 ± 15% N
Rivstyrka, tvärriktning:EN 12310-150 ± 15% N
Flexibilitet:EN 1109-10 °C
Köldflexibilitet efter åldring:EN 1109-10 °C
Isobas ska monteras på trätak (råspont, plywood osv.). Montering ska utföras enligt vår monteringsanvisning samt anvisningar i AMA Hus. Produkten kan monteras på nya tak eller på tak med gammal papptäckning. Ojämnheter i gammal täckning skärs upp och spikas jämt. Isola Isoklister skall alltid användas i tvärskarvar och Isola takfogmassa vid detaljer. Rekommenderad pappspik: 2,8 x 25 mm, varmförzinkad. Vid montering på gammal täckning: 2,8 x 35 mm.