Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Diffusionsöppen stark underlagsduk med fuktsäker Tyvek® membran för bästa täthet och funktion.
Visa mer

Tyvek® MaxProtect underlagstak

Varunr: 564194
Diffusionsöppen underlagsduk för isolerade tak ner till 14° taklutning.
  • Stark och rivsäker
  • Självklistrande skarv
  • Åldringsbestandig
Diffusionsöppen stark underlagsduk med fuktsäker Tyvek® membran för bästa täthet och funktion.
Visa mer

Användningsområde

Tyvek® MaxProtect är en frihängande underlagsduk för lätt underlagstak med takkonstruktioner ≥ 14°. Produkten används både till nya byggnader och vid takrenoveringar. Produkten kan även monteras direkt på fasta trätak, men här rekommenderas särskilt Isola Tyvek® Supro.

Produktinformation

Bredd:1,5 m
Längd:50 m
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2E
Vattentäthet:EN 1928 (A)W1
Ånggenomgångsmotstånd (sd):EN ISO 12572 (C)0,03 ± 0,02 m
Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-1530 (min 430, max 630) N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-1520 (min 420, max 620) N/50 mm
Draghållfasthet efter åldring, längdriktning:EN 12311-190 %
Draghållfasthet efter åldring, tvärriktning:EN 12311-190 %
Brottöjning MD:EN 12311-115 (min 11, max 19) %
Brottöjning CMD:EN 12311-122 (min 16, max 28) %
Brottöjning efter åldring MD:EN 12311-190 %
Brottöjning efter åldring CMD:EN 12311-190 %
Rivstyrka, längdriktning:EN 12310-1490 (min 370, max 610) N
Rivstyrka, tvärriktning:EN 12310-1480 (min 360, max 600) N
Flexibilitet:EN 1109-40 °C
Vattentäthet efter åldring:EN 1928 (A)W1
Tyvek® MaxProtect monteras horisontellt med takfoten frihängande över takstolarna. När läkten är monterad ska Isola Dukspännare användas för att undvika blafferljud. Under ströläkt rekommenderas alltid att butylband används för att öka tätheten i spikpunkterna.