Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Tillbehör till Isola asfalttakbeläggningar

Bitumenbaserad fogmassa för reparationer, detaljer och genomföringar.

Isola Fogmassa

FINFO nr: 4526789
Varunr: 546150
Lim och tätning av asfalttakbeläggningar och shingel
  • God vidhäftnings- och tätningsförmåga
  • Flexibel
  • Underhållsfri
  • Lång livslängd
Tillbehör till Isola asfalttakbeläggningar

Bitumenbaserad fogmassa för reparationer, detaljer och genomföringar.

Användningsområde

Används vid montering av detaljer runt Isola taktäckningsprodukter, takshingel, takfotsbeslag och vid genomföringar. Kan även användas till småreparationer av asfaltbaserade takbeläggningar.

Produktinformation

Diameter:48 mm
Längd:220 mm
Material:Bitumen
Volym:310 ml
En patron räcker till ca 10–12 m fogsträng (normalförbrukning)