Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Stark och robust ångspärr som reflekterar värme och skyddar isoleringen
Visa mer

AirGuard Reflective

FINFO nr: 5644058
Varunr: 537156
Ångspärr för vägg och tak
  • Värmereflekterande yta
  • Kan ersätta upp till 30 mm isolering
  • Stark, stabil och lätt att forma
  • Mycket hög beständighet mot vattenånga
  • Alkali- och åldersbeständig
Stark och robust ångspärr som reflekterar värme och skyddar isoleringen
Visa mer

Användningsområde

Används för luft- och ångtätning i vägg- och takkonstruktioner med infälld ångspärr. För att produkten ska kunna reflektera värme får det hålrum som uppstår mellan ångspärren och den invändiga beklädnaden inte isoleras. Ångspärren kan användas vid både nybyggnation och renovering.

Produktinformation

Bredd:1,5 m
Längd:50 m
Euroklass brandklassning (EN 13501-01):EN ISO 11925-2E
Vattentäthet:EN 1928 (A)Godkänd
Ånggenomgångsmotstånd (sd):EN 19312000 (min 500) m
Ånggenomgångsmotstånd (sd) efter åldring:EN 1931Godkänd m
Draghållfasthet, längdriktning:EN 12311-2440 (min 350) N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning:EN 12311-2210 (min 150) N/50 mm
Brottöjning MD:EN 12311-225 (min 15) %
Brottöjning CMD:EN 12311-222 (min 15) %
Brottöjning efter åldring MD:EN 12311-2Godkänd %
Brottöjning efter åldring CMD:EN 12311-2Godkänd %
Rivstyrka, längdriktning:EN 12311-2230 (min 150) N
Rivstyrka, tvärriktning:EN 12311-2250 (min 150) N
Täthet av vattenflödeshastighet:EN 19312,04E-10 (max 8,04E-10) kg / (m² s)
Resistens mot kemisk påverkan:EN 12311-2Godkänd
Brannklasse E: På minerallull
Monteras direkt på insidan av regelverksväggen eller på den varma sidan av den isolerade takkonstruktionen. Vindspärren monteras med klämläkt och med aluminiumfolien vänd mot det oisolerade hålrummet. Till fogar, genomföringar och försegling av andra byggnadsmaterial används reflekterande tejp, rörmanschett samt tejp- och fästmedel för murbruk och betong.