Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+
Effektiv lösning som hindrar hälsofarliga koncentrationer av radongas från marken att tränga in i huset.

Radonmembran 800 är en 0,8 mm tjock armerad TPO som levereras på rulle i dim. 2 x 20 m. Den har en armering av stark polyestertextil. Produkten har ett högt ånggenomgångsmotstånd och täthetstal mot radon, stor styrka och töjbarhet.

Isola Radonmembran 800

FINFO nr: 6122068
Varunr: 570010
Skyddar huset mot uppkommande markradon
  • Montering i mark går fortare och har mindre arbetsmoment.
  • Enkel skarvtätning med 100 mm brett skarvband
  • Skarvtätning med varmluft möjliggör även montering i lägre temperaturer
  • Bra åldringsbeständighet i mark.
  • Stark och flexibel
Effektiv lösning som hindrar hälsofarliga koncentrationer av radongas från marken att tränga in i huset.

Radonmembran 800 är en 0,8 mm tjock armerad TPO som levereras på rulle i dim. 2 x 20 m. Den har en armering av stark polyestertextil. Produkten har ett högt ånggenomgångsmotstånd och täthetstal mot radon, stor styrka och töjbarhet.

Användningsområde

Radonmembran 800 uppfyller användningsgrupp A mot schaktbotten, men kan även användas vid grupp B och C. (Då ska montering för Radonspärr 400 följas med inkluderande tillbehör).

Systemet är främst avsett för montering mot schaktbotten, fördelarna med denna placering är att arbetet går fortare och har mindre arbetsmoment.När radonmembranet är på plats och övertäckt ligger det säkert utan att påverkas eller påverka det vidare arbetet med grundläggningen. Produkten är mycket flexibel oavsett årstid och temperaturförhållanden då skarvarna både kan svetsas med varmluft eller förseglas med Radonskarvband 800 av butyl.

Produktinformation

Underlaget skall vara väl avjämnad, kompakterad och uppfylla kraven i AMA Anläggning. Schaktbotten skall vara något högre på mitten än på sidorna för att vatten skall kunna rinna ut. Före Radonduken monteras ska fiberduk monteras. Vidare ska radonduken avslutas utanför grunden/kantelementet. För rätt mått som beror gå grundens djup se tabell i monteringsanvisning. Skarvar monteras med minst 10 cm överlapp och kan antingen svetsas med varmluft eller tätas med Isola Radon Skarvband 100 mm.För komplett montering se särskild framtagen monteringsanvisning.