Vindskydd: Search Results

Isola Tyvek® UV Facade

Vindskydd för öppna spalter!

 

Väggfasader med öppna spalter ger nya och spännande designmöjligheter. Samtidigt kräver isoleringen och konstruktionen ett hållbart skydd mot solljus, vind och regn.

UV Facade är utvecklat för att tåla alla dessa påkänningar. Den starka och mycket diffusionsöppna duken ger optimalt skydd mot solljus, vind och fuktbelastningar i upptill 50 år. Vindskyddet består av en kraftig Tyvek® membran som laminerats med en svart karbonduk som ger duken en beständighet för UV- ljus. Dessutom förstärker dukens svarta färg spalteffekten i fasaden.

UV Facade levereras i rullar i höjderna 1,5 m och 3,0 m, längden är 50 m. Isola UV Facade kan monteras både horisontellt och vertikalt, beroende på vad som är lämpligast för det aktuella objektet. På större objekt rekommenderas vertikal montering eftersom produkten då sträcks bättre efter utrullningen. Alla skarvar ska utföras med minst 100 mm överlapp och förseglas med Isola UV Facade Tejp (också UV-beständig).

UV Facade går snabbt att montera, när det våningshöga formatet 3,0 m används monteras UV-Facade direkt över dörr- och fönsteröppningar för senare anslutas med tillbehör. Därmed erhålls en mycket lufttät och energieffektiv konstruktion. Vindskyddet fästs normalt fast med spikläkt i alla reglar, syll och hammarband så att den förankras väl i stommen. Vid genomföringar för ventilation, el, mm. ska Isola Rörmanschett, som finns anpassade för olika standardmått användas.

UV Facade ingår som en del av Isola Klimatsystem och har egenskaper tillsvarande Isola IsoSoft (Tyvek®) Vindskydd när det gäller täthet, fuktskydd och uttorkningskapacitet.

  • Vind- och vattentätt
  • Mycket diffusionsöppen Tyvek®-membran
  • Beräknad för öppna spalter upp till max 2-3 cm
  • Extremt lätt och flexibel att vika runt oregelbundna partier, hörn mm.
  • Enkel och snabb montering 

UV Facade har Teknisk Godkjenning från SINTEF Byggforsk (Nr.2043).

DuPont Tyvek DuPont Tyvek DuPont Tyvek