Vindskydd: Isola Tyvek® IsoSoft

Isola Tyvek® IsoSoft

Robust och fuktsäkert vindskydd för väggkonstruktioner

P-märkt

Isola Tyvek® IsoSoft är en lätt, stark och extra fuktsäkert vindskydd, lämpad för alla typer av väggkonstruktioner som har en stängd utvändig beklädnad. Vindskyddet består av 100% spinnbunden HDPE-Polyetylen där fibrerna lagts korsvis i massor av lager så nära varandra att luft och vatten inte kan tränga igenom.


Däremot är avståndet tillräckligt för att vattenånga kan passera igenom. Det är denna unika Tyvek-teknologi som ger ett kraftigt homogent lager och som gör hela duken till ett membran. IsoSoft Vindskydd används som fuktskydd på den kalla sidan av väggkonstruktionen.

Effektiv uttorkning

Tyvek-teknologin gör IsoSoft till en av marknadens mest diffusionsöppna vindskydd. Detta ger stor säkerhet för snabb och effektiv uttorkning av byggfukt. Det kraftiga Tyvek membranet är helt vind- och vattentätt och skyddar konstruktionerna både under byggperioden och efter att allt byggnadsarbete har slutförts. IsoSoft Vindskydd har god sträckstyrka och klarar stor belastning från väder och vind.

Snabb och säker montering

Isola IsoSoft kan monteras både horisontellt och vertikalt, beroende på vad som är lämpligast för det aktuella objektet. IsoSoft levereras i våningshöga format, som snabbt och effektivt kan monteras direkt över alla dörr- och fönsteröppningar. Därmed erhålls en mycket tät och energieffektiv konstruktion. Alla skarvar ska göras med minst 100 mm överlapp och förseglas med Isola Tyvek® Tejp. Vindskyddet fästs därefter fast med spikläkt i alla reglar och syll och hammarband så att den förankras väl i stommen.

Vid genomföringar av ventilation, elrör, mm. ska Isola Rörmanschett, som är anpassade för olika standardmått, användas. Rull längd: 12,5m, 25m och 50m. Bredd: 2,80m

Komplett system

Tillsammans med IsoSoft Vindskydd finns en mängd olika anpassade tillbehör som gör det enkelt och effektivt att bygga tätt och fuktsäkert.

Isola Syllmembran är här en viktig produkt. Syllmembranet består undertill av en klisterasfalt och en påmonterad vindskyddsremsa. Denna överlappas med IsoSoft Vindskydd, tejpas och förankras med spikläkt så att det blir en helt vindtät, vattentät och diffusionsöppen övergång mellan grundmur och vägg.