Vindskydd: Isola Syllmembran

Isola Syllmembran

Tät och fuktsäker övergång mellan grundmur och vägg!

Isola Syllmembran ersätter traditionell tätning med syllpapp. Produkten säkerställer fuktsäkring och optimal täthet i övergången mellan grundmur, bjälklag och vägg.

Isola Syllmembran är en speciallösning som ger en vindtät och fuktsäker övergång mellan grundmur, bjälklag och vägg. Syllmembranet består av en kraftig vindskyddsduk av polyeten som är belagd med en tjock sträng SBS klisterasfalt. Asfalten spärrar mot fukten i grundmuren och ger därmed ett bra och varaktigt fuktskydd av väggsyllen, medan vindskyddsduken garanterar en tät övergång och en effektiv uttorkning av byggfukt.

Ersätter traditionell lösning!

Isola Syllmembranen ersätter den traditionella lösningen med syllpapp.
Isola Syllmembran är en robust och solid lösning som tål slitage under byggtiden.

Två smarta varianter!

Isola Syllmembran levereras i två olika varianter.
Den ena varianten har enkel vindskyddsflik avsedd för syllkonstruktioner, prefabricerade väggelement och betongbjälklag. Den andra har dubbel vindskyddsflik avsedd för bjälklag på kantbalken.

Snabb och effektiv montering!

Isola Syllmembran monteras med asfaltsträngen mot kantbalken. Under utläggningen tas folien på baksidan av asfalten bort. På så sätt erhålls en omedelbar och säker tätning.
Så snart hörnen är snedskurna och tillpassade är det klart för montering av väggsyll och övrigt regelverk. Vindskyddsfliken viks upp och spikas mot regelverket före vindskyddet monteras.