Vindskydd: Isola Stag

Isola Stag

Effektiv och säker avstyvning av väggen!

Isola Stag används för att styva upp regelverket i en väggkonstruktion. Produkten har mycket god styrka och kan dimensioneras både för permanent och tillfällig avstyvning av väggen.

Isola Stag er ett galvaniserat stålstag som används till avstyvning av regelväggar. För att uppnå bra stabilitet och hög styrka är staget format som en T-profil. Genom att använda Isola Stag uppnås både en omedelbar avstyvning under byggperioden och en permanent avstyvning efter det att byggnaden är färdigställd.

Dimensionerande styrka

Stagen måste dimensioneras med avseende på typ av byggnad och lokala snö- och vindlaster. Normalt används ett par stag för varje vägg som skall ha invändig skivbeklädnad. Skall man använda panel invändigt bör antalet stag fördubblas. Vid ovanliga konstruktioner måste antal och placering av stagen dimensioneras särskilt. Se tekniska specifikationer på baksidan.

Enkel och snabb montering!

Isola Stag skal monteras i par, i motsatt riktning på utsidan av regelverket. Stagen skall normalt gå över tre fack upp mot hörnen med en vinkel på ca 50°. Före montering skärs monteringsspår upp i de stående reglarna och i syll och hammarband med samma djup och tjocklek som flänsen i T-profilen. Staget trycks ner i spåret och fästs i reglar och syll och hammarband med 4 spik per fästpunkt.