Vägg: Isola Klimatsystem

Isola Klimatsystem

Myndigheterna sätter större krav till att vi bygger mer energieffektivt. Täthet är i detta sammanhang en central punkt där det är möjligt att uppnå en avsevärd vinst när det gäller energibesparing.

Bygg tätt – spara energi

Myndigheterna sätter större krav till att vi bygger mer energieffektivt. Täthet är i detta sammanhang en central punkt där det är möjligt att uppnå en avsevärd vinst när det gäller energibesparing.

Ett vindskydd har flera funktioner, både under byggtiden och efter att byggnaden tagits i bruk. Före den utvändiga beklädnaden är monterad skall vindskyddet bidra till att stänga inne byggnaden och skydda isoleringen och rummen från regn och blåst. Vindskydd av skivmaterial har också tillräcklig mekanisk styrka för att ge byggnaden vindavstyvning.
Vindskydd måste ha förmåga att släppa ut fukt ur konstruktionen och bör därför ha minsta möjligt ånggenomgångsmotstånd.

Här kan du läsa mer om: Isola Tyvek® IsoSoft, Isola Tyvek® UV Facade, Isola AirGuard® Sd5 Ångbroms, Isola AirGuard® Reflective, Isola Tyvek® Supro Grid och Isola Pro Xtra Underlagstak