Fuktskydd: Platon Multi för källarväggens insida

Platon Multi för källarväggens insida

System Platon ger möjlighet för fukten i väggen att torka ut inåt utan att skada det material som finns på insidan, t.ex. träpanel eller trä reglar. Innerväggen förblir torr.

När du har

  • en fuktig källarvägg
  • har mindre fuktproblem
  • inte vill riskera mögelskador i den nya väggbeklädnaden
  • bara vill göra iordning ett rum och inte hela källaren är System Platon på källarväggens insida lösningen!

System Platon ger möjlighet för fukten i väggen att torka ut inåt utan att skada det material som finns på insidan, t.ex. träpanel eller trä reglar. Innerväggen förblir torr.
Denna lösning kombineras med fördel med System Platon på golv. På så sätt får man en total fuktsäkring av hela källarrummet.

System Platon på insidan av väggen (under mark) skyddar innerbeklädnaden, reglar, paneler o.d.,mot fukten i källarytterväggen och leder bort fukten mha luftspalten.
System Platon håller husets hela livslängd och upp fyller med bred marginal de högsta krav man ställer idag.
Platonmattan, Platon Multi ur golvprogrammet, monteras direkt på den rengjorda väggen och fästs med Platon Spik med Bricka.
Luftspalten ventileras både i över och underkant.
System Platon på insidan utesluter inte behovet av eventuell omläggning av dräneringsrör.
Observera att det inte heller är bra att värmeisolera för mycket på insidan av källarväggen.
Platon på insidan källarvägg går utmärkt att kombinera med Platon Golv, fuktspärren för alla typer av trägolv.