Ångspärr/Ångbroms: Isola AirGuard® Sd5 Ångbroms

Isola AirGuard® Sd5 Ångbroms

Diffusionsöppen ångspärr för bättre uttorkning

Isola AirGuard® Sd5 kan användas i både tak- och väggkonstruktioner och är särskilt lämplig där det önskas möjlighet för uttorkning på den varma sidan av konstruktionen. Aktuella konstruktioner är kompakta, plana tak, passivhuskonstruktioner med ökad isolering och mycket täta isoleringslager, sommarstugor och fritidshus som inte är fullt uppvärmda året runt, samt vid risker med sommarkondens i väggar.
Isola AirGuard® Sd5 är uppbyggd av en polypropylen (Typar-duk) med ett butylakrylat copolymer belägg.
Ångspärren är extremt stark och flexibel och ger en lufttät och fuktsäker konstruktion vid korrekt montering.

Enkel och säker montering

Isola AirGuard® Sd5 kan monteras både horisontellt och vertikalt, beroende på vad som är lämpligast för det aktuella objektet. Generellt rekommenderas att AirGuard® Sd5 monteras 50 mm in i isoleringen så att elkablar och -dosor kan monteras utan att perforera duken. Ångspärren monteras då med överlapp på minst 150 mm och förseglas därefter med Isola Tyvek® Tejp. De vertikala skarvarna fästs även med spikläkten, glespanelen i läkten, varvid ångspärren blir monterad infälld i isoleringen. Vid traditionell montering där ångspärren inte monteras inne i isoleringen rekommenderas att alla vertikala överlappningar görs över minst ett regelfack.

Vid genomföringar på grund av ventilation, elrör, mm. ska Isola rörmanschetter, som är anpassade för olika standardmått, användas.