Ångspärr/Ångbroms: Isola AirGuard® Reflective

Isola AirGuard® Reflective

Reflekterande ångspärr – energieffektiv och fuktsäker lösning

Isola AirGuard® Reflective ersätter ångspärren (plastfolien) i tak och väggkonstruktioner och reflekterar värme när den monters lite in i isoleringen mot ett oisolerat hålrum på 30-50 mm. Därmed bildas stillastående varmluft i hålrummet som ger ett isoleringsvärde som motsvarar ungefär 30 mm standardisolering. Isola AirGuard® Reflective ger det bästa resultatet i väggkonstruktioner och kan användas både till nybyggnation och vid renovering. AirGuard® Reflective är uppbyggd av tre lager som består av en polypropylenduk och armeringsnät som har laminerats samman med aluminiumfolie. Denna uppbyggnad gör ångspärren stark och extra ångtät. Isola AirGuard® Reflective är därmed också mycket rekommenderad i byggnader med hög fuktbelastning (simhall, frysoch kylrum etc).

Indragen montering

Isola AirGuard® Reflective kan monteras både horisontellt och vertikalt, beroende på vad som är lämpligast i det aktuella fallet. Om man önskar ett högre isoleringsvärde ska Isola AirGuard® Reflective alltid monteras 30 – 50 mm in i isoleringen, varvid det bildas ett oisolerad hålrum som kan fånga upp varmluft. Om Isola AirGuard® Reflective endast används som en mycket tät ångspärr kan monteringen ske på traditionellt sätt utan montering infälld i isoleringen. Om ångspärren ska monteras en bit in i isoleringen ska den monteras med minst 150 mm överlapp som förseglas med Isola Tyvek® Reflective Tejp. Dessutom ska alla vertikala skarvar klämmas fast med spikläkt. Vid traditionell montering där ångspärren inte monteras inne i isoleringen rekommenderas att alla vertikala överlappningar görs över till nästa regel vid normal bredd 450 mm eller 600 mm.

Vid genomföringar på grund av ventilation, elrör, mm. ska Isola Rörmanschett, som är anpassade för olika standardmått, användas.