Vägg: Ångspärr/Ångbroms
AirGuard-Reflective_2.jpg

/ Ångspärr/Ångbroms

Isola AirGuard® Sd5 Ångbroms

airguardrullSE.jpg

Isola AirGuard® Sd5 är en diffusionsöppen ångspärr/ångbroms och används som spärrskikt på den varma sidan av konstruktionen. Isola AirGuard® Sd5 är 100 % lufttät men samtidigt svagt diffusionsöppen.

Läs mer

Isola AirGuard® Reflective

Reflectiverull.jpg

Isola AirGuard® Reflective är en värmereflekterande ångspärr som utöver att säkra god lufttäthet även bidrar till att ge byggnaden ett förbättrat isoleringsvärde.

Läs mer

Isola Luft-och ångspärr

Luftngsperrdypetset.jpg

Isola Luft- och ångspärr är en P-märkt, 0,20 mm åldersbeständig och UV stabiliserad ångspärr av polyeten, svagt färgad blå.

Läs mer

Isola AirGuard® Smart (variabel)

537147

Isola AirGuard® Smart är en variabel ångspärr som gör det möjligt att reglera konstruktionens fuktinnehåll. AirGuard® Smart har Sd-värde 0,05 >30 m. Detta innebär att ånggenomgångsmotståndet kan variera från låga 2 000 s/m till över 1 200 000 s/m, eller i klartext från mycket öppen till mycket tät.

Läs mer

Isola Säkerhetsväv

551112

Isola Säkerhetsväv är godkänd som en luft- och ångspärr samtidigt som den uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag.

Läs mer