Tak: Taksäkerhet
Snefanger_web.jpg

/ Taksäkerhet

Isola Takstege m/infästningspaket

Takstige_web.jpg

Takstegar används för att underlätta åtkomst på taket, till exempel skorstenar och takfönster.

Läs mer

Isola Steg m/ infästningspaket

Stigetrinn-med-innf-pakke.jpg

Läs mer

Isola Snöfångarkonsol med räcke

Snefanger_web.jpg

Normerna kräver att byggnader skall säkras mot att is och snö faller ner på platser där människor kan uppehålla sig.

Läs mer

Isola Snöfångarkonsol med gallerräcke

788009-mont.jpg

Läs mer

Isola Gångbana m/ konsol och infästningsskena

Isola Skorstensplattform finns i olika typer av utföranden, används tillsammans med infästningspaket

Läs mer

Isola Skorstensplattform m/ Avsats och Infästningspaket

789513.jpg

För montering vid höga skorstenar

Läs mer