Exponerade tätskikt: Isola Mestertekk

Isola Mestertekk

Isola Mestertekk (SEP 4600) är en 1-lags taktäckning avsedd för både lutande och horisontella tak. Används på alla vanliga underlag, både varma kompakta tak och luftade konstruktioner. Lämplig för både nybyggnation och renovering. Skarv skall svetsas.

Isola Mestertekk kan läggas på alla vanliga underlag av trä,betong, lättbetong och värmeisolerande skivor. Produkten har en stam av kraftig polyesterfilt belagd med aluminiumfolie. Stammen är impregnerad och belagd med SBS elastomerasfalt. Översidan är beströdd med krossat skiffer, utom en av sidokanterna. Undersidan är täckt med en tunn plastfilm.
Finns i färger: Svart, skiffergrå och tegelröd
Vikt rulle: 36,8 kg
Dim.: 1x8 m
Tjocklek: 4,0 mm ± 2%

Isola Mestertekk har följande godkänningar mm;

  • Nemko Certification AS, lisensnr. 538, vedlegg 4

  • SINTEF Byggforsk, Teknisk Godkjenning nr. 2022

  • SINTEF Byggforsk, Produktsertifikat 1071-CPD-1100

  • Produktcertifikat 1071-CPD-1100

  • Isola Mestertekk är CE-märkt

  • Isola Mestertekk uppfyller brandteknisk klass B ROOF (+2) iht. prEN 13501-5 på alla underlag.

  • Provning är utfört enligt ENV 1187-2

Isola as är certifierat enligt kraven i NS-EN ISO 9001:2000

Egenskaper

Isola Mestertekk är utvecklat särskilt för nordiskt klimat. Några viktiga egenskaper är;
Dragstyrka pr. lm bana över 1,5 ton.
Brottöjnng över 20% vid +20 oC och över 40% vid +23 oC.
Styrka i fästpunkt på 1200 N med rund Isola Skiva d=40 mm.
Livslängd på mer än 30 år.