Tätskikt (Ytpapp): Isola Selvbygger 3°

Isola Selvbygger 3°

Säker taktäckning med lång livslängd

Isola Selvbygger 3°

Isola Selvbygger 3° är en modern taktäckning med stor flexibilitet och styrka. Egenskaperna är anpassade efter vårt väderutsatta nordiska klimat. Huvudbeståndsdelen är en kraftig polyesterfiltstomme som är impregnerad och belagd med elastomerasfalt (SBS). Översidan är belagd med skiffergranulat och undersidan har en plastfilm som glidskikt. Omläggskanterna har extra klister som ger säker tätning. Detta klisterfält är skyddat av en silikonfolie som tas bort vid montering.

Användningsområden för Isola Tätskikt

 

Top6

Selvbygger3

Mestertekk

Tätskikt med krav på flexbilitet och hållbarhet ned till minst 6° taklutning

  x

       x

      x

Tätskikt med stora krav på flexibilitet, styrka och hållbarhet ned till minst 3° taklutning

 

       x

      x

Tätskikt med stora krav på flexibilitet, styrka och hållbarhet ned till  0° taklutning (Plana tak)

   

      x