Tätskikt (Ytpapp): Isola Profillist

Isola Profillist

Listtäckning på rulle

Bryter takytan – ger taket liv. Isola profillist ger takytan en uppdelning med ljus- och skuggeffekter.

Profilerna läggs från nock till takfot och ger en fin, arkitektonisk prägel.

Isola profillist kan svetsas till för takytor täckta med Isola Mestertekk eller annan Isola-takbeläggning. Profilen är 9 mm hög och 25 mm bred. Avstånden mellan listerna kan i utgångsläget väljas fritt. Då listen läggs ovanpå beläggningens omläggningskant uppnås en naturlig uppdelning och större höjdskillnader.
Produkten består av en stark fiberstomme och SBS-elastomerasfalt. Samma material som används vid framställning av moderna Isola-takbeläggningar. Ytan är skifferbeströdd precis som takbeläggningarna och levereras i färgerna skiffergrå, svart och tegelröd.
Produkten kan användas på snedtak och buktande tak. Stora tak eller korta, branta, gesimser

Svetsas till Isola takbeläggning.
Skärs med kniv.
Skarvas ände mot ände

Specifikationer
Längd: 5 m
Bredd: 2,5 cm
Höjd: 0,9 cm
Färger: Skiffergrå, Svart och Tegelröd