Tätskikt (Ytpapp): Isola Listtäckning

Isola Listtäckning

Skiffertäckt trekantsprofil i stål för snedtak

Skiffertäckt trekantsprofil i stål för snedtak
-    För tak med skifferbeströdd takbeläggning
-    Delar upp takytan och ger ljus- och skuggeffekter
-    Listtäckning på Isola takbeläggning – snyggt, funktionellt tak med lång hållbarhet

Lister och ändlock är tillverkade av skifferbestrött, primat, galvaniserat stål. Listerna kan monteras med godtyckligt c/c-avstånd, men placering på omläggsskarven rekommenderas.  För Isola Mestertekk ger det ett c/c-avstånd på 88 cm. För Isola Selvbygger c/c 90 cm. Isola listtäckning kan monteras på tak med fall ner till 6 grader.
Finns i färgerna skiffergrått, svart och tegelrött. Se bruksanvisningen för mer information.

Isola Trekantlist Ändstycke Fästskiva med skruv