Lätta Underlagstak: Filmtex

Filmtex

Filmtex diffusionstätt underlagstak är en enkel typ av underlagstak på rulle. Det är fukttätt och mycket lämpligt för användning som underlagstak i oisolerade takkonstruktioner (garage och drifts- /lantbruksbyggnader etc.) Filmtex absorberar inte kondens och bör därför endast användas i kalla och väl ventilerade byggnader.

Användningsområden

Filmtex Undertak är en fukttät typ av underlagstak på rulle. Det kan inte absorbera kondens och bör därför endast användas i oisolerade lutande tak där taken eller hela byggnaderna är kalla och väl ventilerade. Filmtex kan också användas som ångspärr när denna ska vara stark och robust.
Filmtex Undertak läggs direkt på taksparrarna och är godkänt för tak med en minsta lutning på 15 grader.
Underlagstaket kan läggas både vertikalt och horisontellt. På åstak kan duken läggas både över och under takåsarna.
Filmtex består av en vävd duk som består av förstärkta polyetenband belagda med polyeten på båda sidorna. Den vävda konstruktionen gör duken tät, stark och hållbar.

Tekniska data

Vattentäthet: vattentätt vid 2 kPa
Absorption av kondens vid en taklutning på 30°: ingen
Genomtrampningsmotstånd: större än 2,3 kN
Rullmått: 1,30 x 25m
Vikt: 140 g/m2