Lätta Underlagstak: Filmtex Absorbent

Filmtex Absorbent

Diffusionstätt underlagstak med kondenssäkring!

Filmtex Absorbent är ett diffusionstätt underlagstak som kan användas på alla typer av läktade lutande takkonstruktioner. Underlagstaket lämpar sig väl till både isolerade och oisolerade tak, och har en filtduk på undersidan som absorberar fukt. Filmtex Absorbent är vattentät och diffusionstät och kräver god ventilation mellan isoleringen och underlagstaket. Underlagstaket kan användas på taklutningar ända ner till 14º.

Filmtex också utan filtduk!

Underlagstaket levereras också utan filtduk som en robust och stark takfolie. Denna variant heter bara Filmtex och kan inte uppta kondens. Filmtex bör bara användas i isolerade lutande tak eller bra ventilerade kalla vindar. ilmtex kan också användas som en extra solid ångspärr.

Låg vik – tät och stark duk!

Filmtex Absorbent består av en vävd duk som är belagd med polyeten på bägge sidor. Detta ger en lätt och stark duk som är robust och hållbar. Filmtex Absorbent är provad och har Teknisk Godkjenning från SINTEF Byggforsk. Underlagstaket har klarat kraven för arbetsäkerhet med bred marginal.

Effektiv kondensupptagning!

Filmtex Absorbent har en filtduk på undersidan som effektivt absorberar fukt. I perioder med stora temperatursvängningar lagrar filten kondensfukt så att denna senare kan torka ut. Filten på undersidan verkar också stabiliserande och ger ett helt ”ljudlöst” tak.

Snabb och flexibel montering!

Filmtex Absorbent har låg vikt och är snabb och flexibel att montera. För att erhålla god täthet rekommenderar vi att man monterar underlagstaket vertikalt från taknock till takfot med klämda omlottskarvar. Horisontal montering är möjlig med då är det inte möjligt att åstadkomma täta skarvar. Denna lösning bör därför bara användas i mindre väderutsatta lägen.