Gröna tak: Platon Xtra Torvtak

Platon Xtra Torvtak

Tätt torvtak med extra lång livslängd!

Platon Xtra är lösningen som ger ett hållbart och tätt torvtak.
I kombinasion med Isola Isostark underlagstäckning uppnås det
en två-stegs tätning.
- Underlagstäckningen ger säkerhet mot fukt.
- Platon Xtra ger luftning och dränering, samtidigt som det motverkar att torven glider samt att rötter tränger in i takmaterialet.
Dessutom så får man en extra värme- och ljudisolering av taket.
Torvtak kan läggas på alla nya och gamla tak som förmår hålla uppe torvens tyngd.

Knopparnas funktion

Platon Xtra ska läggas med knopparna ner mot underlaget. Därmed skapas en kontinuerlig luftspalt mellan takbelägget och Platonmattan.

1, Trätak
2, Isola underlagstäckning
3. System Platon Xtra
4. Torv