Tak: Byggkemiska Produkter
Isoklistermilj.jpg

/ Byggkemiska Produkter

Isola Takprimer

isola_takprimer.jpg

Tunnflytande asfaltlösning med fuktutdrivande tillsatser. Tränger ner på djupet i underlaget och impregnerar och tätar.

Läs mer

Isola Isoklister

Isoklistermiljo620x370

Smidigt och elastiskt asfaltkitt för klistring av överläggen vid montering av takpapp på trätak

Läs mer

Isola Fogmassa

isola_fogmassa.jpg

Bitumenbaserad fog- och fästmassa för användning till detaljer och genomföringar vid användning av Isola Takprodukter. Fäster till takfotsbeslag och ger tätning vid genomföringar, skorstensbeslag, fogar mm.

Läs mer

Isola Takmassa

Takmassamiljo620x370

Fiberarmerad och gummiförstärkt asfaltmassa som bildar en tät och elastisk yta. Mycket motståndskraftig mot alla vädertyper. Levereras färdig i lättstruken konsistens.

Läs mer

Isola Tätningsmassa

isola_taetningsmassa.jpg

Fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel med tillsatser som ger vidhäftning även på fuktiga ytor (t ex vid akuta lagningar i regnväder).

Läs mer

Isola Kallasfalt

isola_kallasfalt.jpg

Lättstruken asfaltlösning som ger en fukt- och vattenavvisande yta på husgrunder och betongytor ovan och under jord. Kan även användas som skydd på järn- och plåtkonstruktioner under mark.

Läs mer

Isola Asfaltlagning

isola_asfaltlagning.jpg

Isola Asfaltlagning används för att laga hål, gropar och spår i asfalt.
Kan användas året om.

Läs mer