Radonsystem: Isola Radonsug

Isola Radonsug

Specialperforerat rör för ventilering av byggnadsgrund

Isola Radonsug är ett specialperforerat rör som kan användas för ventilering av byggnadsgrunden då radonmätningar visar på för höga värden av radongas inne i byggnaden. Röret består av ett 0,7 mm rostfritt stål där den nedre änden har ett 200 mm perforerat fält. I den andra änden är det monterat en packning av EPDM gummi för anslutning till ventilationskanal/rör eller tätt lock. Samtliga Isola radonsugar har SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning som bekräftar att produkterna tilfredsställer kraven på dokumentation gällande produktegenskaper, användningsområden och villkor för användning. Isola Radonsug kan användas både i nya och befintliga byggnader, och kan anpassas till alla småhus och större byggnader där det skall säkerställas en tryckförändring/ventilering av byggnadsgrunden.

Isola Radonsug 100 har diameter 125 mm, och längden är 650 mm, varav de nedersta 200 mm är perforerat. Den vanligaste monteringen av denna radonsug är vertikalt genom golvkonstruktionen, med den perforerade delen placerad nere i dräneringslagret. Radonsugen har en kapacitet att ventilera upp till ca 200 m2 byggnadsgrund. Levereras med gummipackning runt toppen, för en enkel anslutning till 125 mm ventilastionskanal, och ett tätt lock så att radonsugen kan avsluttas något över golv om en anslutning ska utföras senare. Mellan Radonsug 100 och anslutande underlag används Isola Radonmanschett 125 mm.

Isola Radonsug 300 liknar Radonsug 100, med en diameter på 160 mm har den kapacitet att ventilera ända upp till ca 300 m2 byggnadsgrund. Även denna radonsug levereras med tätt lock. Mellan Radonsug 300 och anslutande underlag på översidan skall Isola Radonmanschett 160 mm användas.

Isola Radonsug 500 har diameter 200 mm, och en längden 300 mm, de nedersta 200 mm är perforerade. Här är den vanligaste monteringen horisonell placering nere i dräneringslagret med tät anslutning till PVC-rör, dessa sammankopplas till önskade utsugspunkter i golv eller vägg. Flera radonsugar 500 kan kopplas ihop till en gemensam utsugspunkt/utlopp, tänk då på att dimensionera rör och utgångar i förhållande till den ökade luftmängden som skall sugas ut. Sugen har en kapacitet till att ventilera upp till ca 500 m2 byggnadsgrund. Levereras med gummipackning runt toppen, för enkel anslutning till ett 200 mm rör/kanal.