Radonsystem: Isola Radonmembran SBS

Isola Radonmembran SBS

Radonmembran och fuktspärr för golv och grund. Bruksgrupp A, B och C

Radonmembran och fuktspärr för golv och grund. Bruksgrupp A, B och C. Isola Radonmembran SBS är en kraftig polyesterarmerad asfaltmembran med stor styrka och töjbarhet. Undersidan har en plastfilm och översidan är beströdd med specialsand. Membranen levereras i 1 m bredd och har svetsbar kant på långsidan både över och undersidan. Som tillbehör levereras svetsbara tätningsdetaljer som gör systemet komplett och säkert. Isola Radonmembran SBS används som radon och fuktspärr på golv och grund. SINTEF ByggForsk. Anger bruksgrupper för membranens placering i konstruktionen. Produkten är beräknad för bruksgrupp A, B och C och i samråd med dessa anvisningar. Membranet hindrar luftläckaget från grunden och ger säker och effektiv skydd mot att hälsofarliga koncentrationer av radongas tränger in i byggnaden. Radonmembranet vill samtidigt fungera som ett solid fuktspärr.

Stark och töjbar

Isola Radonmembran har stor styrka, hög elasticitet och mycket god täthet. Sträckstyrkan per lm. är på över ett ton, och töjbarhet över 40 % utan att skadas. Detta ger hög säkerhet mot skador som kan uppstå både före och under gjutningen av betonggolvet.

Säker membran

Isola Radonmembran SBS svetsas ihop med ett överlapp på 10 cm. Till detta arbete behövs hjälpmedel för varma arbeten, antingen svetsning med varmluft eller med öppen låga. Färdigt lagt erhålls en sammanhängande membran som är lika stark, tät och elastisk i hela stycket.

Varma arbeten - krav till certifiering.  I samband med varma arbeten, svetsning av asfaltprodukter-membraner krävs det ett certifikat. Dvs. skall utföras av utbildad montör.