Platon Fuktskydd Golv: Platon Multi

Platon Multi

Det bästa fuktskyddet för golv med avjämningsmassa eller betong

Platon Multi är en syskonmatta till Blå Platon och som fuktskydd fungerar den identiskt, även tillbehören är lika. Skillnaden är att Multi har en annorlunda och tätare knoppsammansättning vilket gör att den klarar högre tryckbelastningar. Mattan används därför mycket som fuktskydd i golv med avjämningsmassa och betong, men kan även användas som fuktskydd i övriga golvkonstruktioner. Multi skyddar ovanliggande material även om betongen under har 100 % (RF) relativ fuktighet.

Platon Multi med avjämningsmassa eller betong ger golvet ett säkert fuktskydd. Inte minst viktigt för stora ytor som normalt är starkt fuktutsatta. Platon Multi ger även ett skydd på förorenade underlag i renoveringsobjekt. Tillsammans med avjämningsmassa/betong erhålls ett snabbt,  skarvlöst, plant och stadigt golv. Men det är också en metod att göra nya ytor friska från början.

Golvmatta för tuffare miljöer

Platon Multi har använts som fuktskydd i golv under de senaste 20 åren. Speciellt ofta i renoveringsobjekt där man vill ha ett fuktsäkert golv som klarar stora laster. Oftast bygger man upp alla nya innerväggar efter att man spacklat golvet, vilket ger stora fördelar i flexibilitet om man vill flytta väggarna i framtiden och därmed undviks att man skadar fuktskyddet i golvet.
Platon Multi kan användas i alla golvmiljöer allt från ett mindre badrum till stora lättare industribyggnader med och utan mekanisk ventilation.

Platon Multi till trägolv

När  tunna trägolv <14 mm eller laminatgolv ska användas på betonggolv rekommenderar vi att Multi används tillsammans med Ventitex.

Platons ordinarie tillbehörsprogram för golv (Blå Platon) passar till mattan. Bygghöjden är endast  5 mm. Vilket ger en stor fördel i att nya golvkonstruktionen inte bygger så högt. Kontakta aktuell spackelleverantör för att erhålla tjockleken på avjämningsmassan.

Monteringen av Platon Multi beskrivs särskilt dels i den separata monteringsanvisningen som bifogas rullen, dels i våra broschyrer.

Platon Multi i golv med avjämningsmassa eller betong.

Löser fuktproblem

  • Kan användas i mekaniskt ventilerade golv- tar då bort fukt och emissioner
  • Ger golv som tål stora belastningarInga skarvar med avjämningsmassa
  • Golvet kan nivåutjämnas på Platonmattan
  • Kan täckas med klinkergolv
  • Kan kombineras med golvvärme
  • Snabb installation
  • Låga emissioner – ger en sund inomhusmiljö
  • Spärr mot olja eller andra produkter som kontaminerats i betongplattan