Platon Fuktskydd Golv: Mekaniskt Ventilerad Platongolv

Mekaniskt Ventilerad Platongolv

Lösningen för hus med fukt lukt och farliga emissioner.(Radon)

Luftspalten i System Platon Golv kan aktivt fläktventileras för att ta bort fukt, lukt och farliga emissioner från betongplattan. Metoden Ventilerad Platon är mycket säker och dokumenterad lösning som funnits i snart 30 år.

Det hör tyvärr till vardagen att människor blir sjuka på grund av sina hus. Man drabbas av rinnande ögon, trötthet, allergier, irriterade slemhinnor mm. För alla hus och lägenheter som har problem med emissioner från golv finns en lösning. Ventilerad Platon för bort fukt och emissioner från golvet genom att ventilera luftspalten i System Platon. På det sättet hindras lukt att ta sig upp i byggnaden och fukten i underlaget förs bort. Vi dimensionerar Ventilerad Platon med ett särskilt datorprogram. Luft tas in på vissa platser medan resten är täta. Luften förs sedan ut antingen via en fläkt eller via allmänventilation. Luftmängden är så liten att den varken stör byggnadens allmänventilation eller kostar energi.

Det räcker inte bara att lufta

För att inte erhålla framtida problem i skadade golv med emissioner,  krävs ofta att emissionstalen inte är för höga. Låga värden är svårt att erhålla genom att enbart låta bjälklaget luftas en kortare tid och sedan montera på  ett nytt golv. Först efter 1,5 års användning med mekanisk ventilation av Platonspalten kan man komma ner i tillräckligt låga värden, visar en utredning i Stockholm.

Säker metod

Systemet är sedan länge en mycket använd och beprövad metod.
Genom att ventilera luftspalten i Platonmattan korrekt, vilket kräver objektsanpassad projektering och kvalitetssäkrad montering förs fukt, lukt och andra farliga emissioner bort från betongplattan. Problemlösning erhålls direkt efter att systemet startas upp då luftflöden och undertryck i mattans låga luftspalt omöjliggör för fukt och emissioner att transporteras vidare upp i rummet, dessa leds istället bort med ventilationen.
System Platon som även utan mekanisk ventilation är ett starkt fuktskydd medför att lösningen Ventilerad Platon blir en mycket säker åtgärdsmetod på skadade golv, eller när det föreligger behov att försäkra sig mot framtida inomhusmiljöproblem .