Platon Fuktskydd Golv: Blå Platon

Blå Platon

Fuktskyddsystem för flytande golv på betong

Blå Platon är den mest använda Platonmattan i golvsortimentet. Tillsammans med systemtillbehören erhålls ett hållbart fuktskyddssystem för renovering av äldre golv mot mark, ofta använd i mekaniskt ventilerade golv. Mattan har en luftspalt på 6 mm och är uppbyggd av 3 samverkande knoppar som ger det färdiga golvet en hög golvkomfort (Stegljudsdämpning och stötdämpning). Lämpliga övergolv är trägolv >14 mm, eller spånskiva >12 mm. Blå Platon är ett komplett fuktskydd för flytande golv som klarar 100 % (RF) relativ fuktighet.

Kan användas i alla golv

Blå Platon kan användas i alla golv; i bostäder, i kontor, i industrier, i skolor, i daghem mm. Blå Platon är den mest ekonomiska lösningen mot fukt som man kan välja. Jämfört med andra vanliga metoder kan man spara tusentals kronor.

Alla golv är fuktiga

Ett golv utsätts för fuktangrepp från olika håll. Regn och smältvattnet på markytan och vattnet i marken är en del av fuktkällorna. Fukt kan också komma från inneluften eller genom läckage av regn från ytterväggen. Byggfukten är en annan stor fuktkälla som kan ställa till med stora problem, p.g.a. sin långa uttorkningstid. Många äldre hus som är byggda utan underliggande isolering utsetts för stora mängder markfukt – vilket innebär att den kan transportera upp stora mängder fukt från marken.

Stoppa fukten med luftspalt

Fukten stoppas med en fuktspärr som måste ligga under det fuktkänsliga material som man vill skydda. Fuktspärren måste också hålla för hanteringen under byggtiden och för kemiska och mekaniska angrepp under husets livstid, t.ex. alkali från betongen. En fuktspärr måste vara tillräckligt tät. Enligt bl.a. AMA, Fukthandboken och SITAC krävs minst 10´000 x 10 3 s/m i ånggenomgångsmotstånd.

Blå Platon klarar kraven lätt. En plastfolie är inte en fuktspärr, utan enbart en ångspärr, även om den är typgodkänd. Blå Platon skyddar övergolvet mot fukten i marken och kan samtidigt ta hand om fukten i betongplattan och leda bort den genom luftspalten. Blå Platon håller husets hela livslängd och uppfyller med bred marginal de högsta krav man ställer idag.

Mjuka behagliga golv

Platonmattan gör dessutom att golvtemperaturen blir behagligare. Luftspalten mellan underlaget och Platonmattan hindrar nämligen foten att komma i kontakt med den fuktiga och kalla betongen.

Lyhörda bostäder är ett stort problem. Ungefär hälften av alla klagomål i flerbostadshus gäller störande ljud. Betongbjälklaget hindrar nämligen inte ljud att transporteras genom, vilket upplevs som ett stort problem. System Blå Platon dämpar stegljud i betongbjälklag med upp till 24 dB (A).

Unika knoppar

Blå Platon är unik i sitt slag, derför är den patenterad i hela världen. Ingen annan lösning är lika framgångsrik på alla fyra områden- fukt, lukt, ljuddämpning och ergonomi.