Produkter+
Om Isola+
Verktyg och dokumentation+

Vision och mission

Mission: Isola ska skydda byggnadsvärden och vara ett viktigt stöd till byggindustrin i kampen för torra, sunda och energieffektiva byggnader.

Vision: Isola ska vara förstavalet när det ska byggas fuktsäkert och energieffektivt

Ansvar: Isola ska bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt genom att vara en socialt ansvarsfull påverkare mot byggnadsektorn i utvecklingen av klimateffektiva byggnader!  

Värderingar: På Isola är vi nytänkande, kundfokuserade, vi är lojala och vi är exakta.

 

Strategi

Marknadsledarskapet ska stärkas genom långsiktig produktutveckling baserad på hög marknadskompetens. Isola ska fokusera på egen utvecklingskompetens och dessutom genom kontakter med myndigheter och viktiga professionella miljöer hålla oss uppdaterade om klimat- och miljötrender, byggmetoder och myndighetskrav och därigenom ha ett stort fokus på att bidra i kampen för torra, sunda och energieffektiva byggnader.

Egenproduktion ska vara en central viktig del av Isolas övergripande verksamhet. Med omfattande automatisering och hög teknisk kompetens ska Isola fokusera på en konkurrenskraftig produktionsapparat med effektiva och flexibla logistiklösningar.

Produktivitetsutveckling och omställningshastighet ska säkerställas genom nära medarbetares medverkan och systematisk användning av kontinuerliga förbättringsgrupper i hela organisationen.

Isola ska genom utveckling av produkter och tjänster förenkla slutanvändarnas vardag. Övergripande mål och strategier ska kompletteras med specifika förbättringsprogram och handlingsplaner

Mission: Isola ska skydda byggnadsvärden och vara ett viktigt stöd till byggindustrin i kampen för torra, sunda och energieffektiva byggnader.

Vision: Isola ska vara förstavalet när det ska byggas fuktsäkert och energieffektivt

Ansvar: Isola ska bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt genom att vara en socialt ansvarsfull påverkare mot byggnadsektorn i utvecklingen av klimateffektiva byggnader!  

Värderingar: På Isola är vi nytänkande, kundfokuserade, vi är lojala och vi är exakta.

 

Strategi

Marknadsledarskapet ska stärkas genom långsiktig produktutveckling baserad på hög marknadskompetens. Isola ska fokusera på egen utvecklingskompetens och dessutom genom kontakter med myndigheter och viktiga professionella miljöer hålla oss uppdaterade om klimat- och miljötrender, byggmetoder och myndighetskrav och därigenom ha ett stort fokus på att bidra i kampen för torra, sunda och energieffektiva byggnader.

Egenproduktion ska vara en central viktig del av Isolas övergripande verksamhet. Med omfattande automatisering och hög teknisk kompetens ska Isola fokusera på en konkurrenskraftig produktionsapparat med effektiva och flexibla logistiklösningar.

Produktivitetsutveckling och omställningshastighet ska säkerställas genom nära medarbetares medverkan och systematisk användning av kontinuerliga förbättringsgrupper i hela organisationen.

Isola ska genom utveckling av produkter och tjänster förenkla slutanvändarnas vardag. Övergripande mål och strategier ska kompletteras med specifika förbättringsprogram och handlingsplaner