Om Isola: Produktionsställen

Produktionsställen

Isola as har 7 fabriker i Norge och en i Tjeckien

Isola as, fabrik Eidanger

Huvudkontor och administration är lokaliserade till Eidanger i Porsgrunns kommun. Dessutom har vi 2 fabriker i området. Här produceras alla asfaltbaserade produkter och plåttaket Isola Powertekk.

Adress:
Isola as
Prestemoen 9
N-3945 Porsgrunn
Norway
Tel.: +47 35 57 57 00
Fax: +47 35 55 48 44
E-mail: isola@isola.no

Isola as, fabrik Platon

 

Fabriken Platon startades 1959 och utgångspunkten var extrudering av plastplattor. Fabriken uppfann, och patenterade, källarväggsmattan 1968 som skydd av källare mot fuktinträngning. Produkter och system för fuktskydd av byggnader och anläggningar står fortfarande för huvuddelen av produktionen. Fabriken har solid erfarenhet av extrudering, thermoformning och strängformning.

Adress:
Isola AS, Platon Factory,
Lienfossv. 5, N-3678 Notodden, Norway
Fax: +47 35027555.
Tel. växel:+47 35575700
E-mail: isola@isola.no

 

Röros Bruk as

 

Røros fönster och dörrar produceras av Røros Bruk as som är ett helägt dotterbolag till Isola as. Røros Bruk etablerades 1971 och har sedan dess etablerat Røros-fönstret som marknadsledande inom kopplade fönster, först och främst avsedda för fritidshus. Produktutbudet har utvecklats betydligt med åren och har nu panel och spegeldörrar av hög kvalitet, förutom fönster av olika sorter och kvalitet. Först genom uppköpet av Sjøvold, och nu senast med utbyggnaden av Røros Bruks nya fabrik. Resultatet är en modern fabrik på 10 000 kvadratmeter som kan producera 350 fönster per vecka och mer än 3 000 dörrar per år. Fabriken, som ligger vid infarten till centrum av Røros, är en hypermodern produktionsanläggning som kan kombinera högteknologi och funktionskrav med hantverkstradition.

Adress:
Røros Bruk as
N-7374 Røros
Norge
Tel.: +47 72 40 62 90
Fax: +47 72 40 62 91
E-mail: ordre.roros@roros-bruk.no

Isola as, fabrik Brevik

 

Fabriken ligger i Brevik, ca 10 km från huvudkontoret. Här produceras glasfiberfilt som används som stommaterial i våra taktäckningar och takshingel. Dessutom så tillverkas filt till växthus och till polyesterrör mm. Produktionen av asfaltprodukter startades här 1943.

Adress:
Isola as, Fabrik Brevik
Zoarbakken
N-3950 Brevik
Norge
Tel.: +47 35 57 57 00
Fax: +47 35 57 15 01
E-mail: isola@isola.no

Isola Powertekk s.r.o.

 

Fabriken ligger ca 3,5 tim körning på motorvägen öster om Prag. Här produceras plåttaket Isola Powertekk med tillbehör, huvudsakligen för kontinenten.

Adress:
Isola Powertekk s.r.o.
Raskov 90
789 64 Bohdikov
Czech Republic
Tel.: +420 583 286 311
Fax: +420 583 246 182
E-mail: info@isola.cz