Om Isola: Forsknings och produktutveckling - FoPu

Forsknings och produktutveckling - FoPu

FoPu är en avdelning inom Isola koncernen och har som huvudsaklig uppgift att ta fram och utveckla nya produkter och system. Avdelningen ansvarar även för vidareutveckling och förbättring av befintliga produkter och system.

FoPu har ett nära samarbete med produktionsavdelningen och produktchefer. Detta stärker äganderätten till alla befintliga produkter/system och säkrar kvaliteten.
Samarbetet med våra kunder är en viktig del av utvecklingsarbetet. Regelmässiga möten med strategiska kunder ger oss en kontinuerlig kvalitetssäkring av våra prioriterade utvecklingsuppgifter.
FoPu är också ansvarig för att utarbeta intern och extern dokumentation och design av produkter, recept och system.
För att säkerställa att Isola levererar miljöriktiga produkter och system har avdelningen en 100 % ansvarig för detta. Denna funktion bidrar också till att utarbeta Isola`s miljöstrategi.
Allt utvecklingsarbete är förankrat i projektarbeten med projektbeskrivning, mandat och målsättning utifrån gällande strategidokument för Isola koncernen.
FoPu har ett tätt samarbete med flera forskningsinstitut. I Norge, Sverige och Danmark deltar FoPu och Isola i forskningsprojekt i samarbete med SINTEF och SP.
Vi deltar också i nationella och internationella standardkommittéer, produktorganisationer och branschföreningar med anknytning till våra produkter och system.
Avdelningen består av ingenjörer och civilingenjörer med bygg- och kemi-teknisk bakgrund. I laboratoriet finns också laboratorietekniker med utvecklingsarbetet. Chef för avdelningen är Jørgen Young.


Anställda på FoPu

joergen young

Jørgen Young

Avdelningschef / avd.ingenjör
torild van risen

Torhild Van Riesen

Laboratorietekniker

morten schelver

Morten Schelver

Kemiingenjör
Thomas Vindal

Thomas Vindal

Projektledare

Trond Risberg

Trond Risberg

Miljö- och Dokumentationsansvarig