Mediabank: Fråga om fukt

Fråga om fukt

 1. Membranet - måste väggen vara torr?
 2. Återfyllnadsmassor - vad kan jag använda?
 3. Kallasfalt på den gamla väggen - måste jag ta bort den?
 4. Värmeisolering på utsidan av källarväggen - är det inte bättre än att ha System Platon?
 5. Det luktar konstigt i källaren - vad gör jag?
 6. Värmeisolering på insidan källarvägg med Platon på insidan - hur mycket?
 7. Golvvärme och (Blå) Platon Golv - går det?
 8. Måste väggen torka eller kan man montera System Platon direkt?
 9. Om jag har System Platon på utsidan, behöver jag det på insidan också när jag ska inreda?
 10. Jag har problem med fukt, men bara i ett hörn, vad gör jag?
 11. Kan man lägga laminatgolv direkt på Platon?
 12. Hjälper Ventilerad Platon mot radon?
 13. Hur tjockt måste man gjuta på Platonmattan för att det skall hålla?
 14. Måste jag ha Platon Förseglingsband i källaren?
 15. Var avslutar jag mattan i överkant på källarväggen?
 16. Membranunderlag - hur mycket skall jag ha?
 17. Leca-väggar, behöver man putsa/slamma dem innan man monterar System Platon?

Jag har en fråga:

Membranet - måste väggen vara torr? 

Väggen måste se torr ut före Du bestryker väggen med Platon Membranunderlag och sedan monterar Platon Membran. Samma sak gäller för Platon Svetsmembran och Platon Flytmembran.

Återfyllnadsmassor - vad kan jag använda? 

System Platon är så tätt mot fukten i marken att nästan alla befintliga massor kan användas (från silt och uppåt). Endast lera är inte tillåtet att använda.

Kallasfalt på den gamla väggen - måste jag ta bort den? 

Normalt inte. Asfalten är visserligen ett tätt skikt som kommer att hindra väggen att andas utåt till Platon-spalten. Men samtidigt är asfalten gammal (annars kanske inte renoveringen hade varit aktuell) och otät. En noggrann skrubbning med stålborste räcker tycker vi.

Värmeisolering på utsidan av källarväggen - är det inte bättre än att ha System Platon? 

Normalt sett är det endast området ovan markytan och en bit ner i marken som är ekonomiskt vettig att värmeisolera. Att värmeisolera väggen längre ner är alltså mer oekonomiskt ju längre ner man kommer. Dessutom så fuktas källarväggar upp utifrån under vissa perioder av året när man har värmeisolering, men inte när man har System Platon. Den bästa lösningen är System Platon Xtra som fuktskydd och System Platon Dräneringsskikt (som samtidigt är både värmeisolering och dränering). Då får man en varm och torr vägg hela året om.

Det luktar konstigt i källaren - vad gör jag? 

Tyvärr är det ofta så att fuktskador blir felaktigt åtgärdade och skadan återkommer. Vänd Dig därför till en Byggdoktor (adresser hittar Du på www.byggdoktor.com) så får Du professionell hjälp och gör rätt från början.

Värmeisolering på insidan källarvägg med Platon på insidan - hur mycket? 

Värmeisolering på insidan av alla väggar medför risk för kondens på den gamla väggen. Därför bör man isolera sparsamt, kanske inte alls. Max 5 cm brukar man säga.

Golvvärme och (Blå) Platon Golv - går det? 

Ja, bara avisolera golvvärmen så att inte System Platon varaktigt blir varmare än ca +30°C.

Måste väggen torka eller kan man montera System Platon direkt? 

Membranet kräver att väggen är yttorr, att det ser torrt ut. Annars så går det alldeles utmärkt att montera System Platon oavsett fuktighet i väggen.

Om jag har System Platon på utsidan, behöver jag det på insidan också när jag ska inreda? 

Nej, inte om du väntar 6 månader eller mer från det att ni monterade System Platon på utsida, så att väggen hunnit torka ut lite. En ren allmän rekommendation är att sedan ha stålreglar på insidan och alltså undvika organiskt material alltför långt ut i väggen.

Jag har problem med fukt, men bara i ett hörn, vad gör jag? 

Om problemet är ett stuprör så kan det räcka med att leda bort det. Om det inte finns något stuprör så kan du ha problem med dräneringen och då krävs det att du gräver upp runt hela huset.

Kan man lägga laminatgolv direkt på Platon? 

Ja. För laminatgolv med limmade skarvar har vi testat 8 mm i bostadsmiljö och det fungerar. För olimmade skarvar (klickskarvar) krävs större tjocklek (uppåt 12-14 mm) eller en tryckutjämnande skiva under, t ex en masonitskiva eller tunn spånskiva.

Hjälper Ventilerad Platon mot radon? 

Ja, fast det finns enklare och billigare lösningar! Endast när t ex radonbrunnar misslyckats så kan Ventilerad Platon vara ett alternativ. Dock krävs en mycket stor noggrannhet och att hela ytan täcks, alltså även under väggar t ex. Detta kan vara mycket dyrbart.

Hur tjockt måste man gjuta på Platonmattan för att det skall hålla? 

Överbetongen gjuts på vanligt sätt med armering. Överbetongen bör vara minst 50-100 mm tjock, av betongkvaliteten minst K30 och ha ett vct-tal på högst 0,60.

Måste jag ha Platon Förseglingsband i källaren? 

Platon Förseglingsband används för att täta mot luftläckage under väggar, t ex av otätheten under en trävägg som står på en betongplatta. Om det inte finns förutsättningar alls för sådan otäthet behöver inte Förseglingsbandet användas. Det är dock bättre att täta för mycket än för lite, så är man osäker så är det bäst att använda Platon Förseglingsband.

Var avslutar jag mattan i överkant på källarväggen? 

Mattan avslutas antingen ca 5 cm under mark eller, helst, dras den upp förbi markytan. I bägge fallen avslutas mattan med Platon Kantlist. Mattan är, liksom de flesta plaster, inte beständig i UV-ljus och därför måste den täckas ovan mark. En mycket bra täckning är de särskilda sockelelement som finns på marknaden, eftersom man då kan dra upp Platon bakom, upp över marknivå.

Membranunderlag - hur mycket skall jag ha? 

Väggen skall bestrykas så att väggen är ordentligt täckt.

Leca-väggar, behöver man putsa/slamma dem innan man monterar System Platon? 

Normalt sett så behöver källarväggen inte putsas, eller slammas, när man monterar System Platon. Dock kräver Leca att källarväggar som muras av deras block att väggen skall slammas.