Mediabank: Dokumentation

Dokumentation

1. Område
2. Kategori
3. Produkt

PDF reader / Om du har problem med att se pdf- filerna som du laddar ner från våra nätsidor rekommenderar vi följande, högerklicka på länken och välj ”Lagra mål som.” Då kan du lagra dokumentet lokalt på din hårddisk före du startar Acrobat reader och öppnar filen där.

CE-Märkning
För att den inre marknaden i Europa med fri rörlighet för produkter ska förverkligas måste tekniska handelshinder avskaffas. Detta sker bland annat med hjälp av harmonisering av tekniska regler för olika produktområden CE-märket är inget kvalitetsmärke utan visar att byggprodukten svarar mot EU:s minimikrav för att få finnas på marknaden. Produkten ska uppfylla all tillämplig lagstiftning, alltså även andra direktiv än byggproduktdirektivet.

Monteringsanvisningar
Här laddar du ner utförliga anvisningar för montering.

Tekniska Godkännanden från SINTEF/SITAC/SP/KIWA
Godkännande som bekräftar att produkten är lämplig för sitt bruksområde och beskriver bl.a. produktegenskaper och förutsättningar för korrekt användning

Produktdatablad
Kort information om användning i tillägg till tekniska data.

Miljövaruinformation
Här finner du information som beskriver produkten i ett miljöperspektiv.

Säkerhetsdatablad
Här finner du information på våra produkter för att säkert och miljömässigt sätt kunna hantera produkterna korrekt.