Mediabank: Beräkning av Radonsugar och anslutningar

Beräkning av Radonsugar och anslutningar

Rekommendationerna av radonsug- och anslutningsarea är i enlighet med SINTEF Byggforsks anvisning 520.706

Brønn-areal
0 cm2
1. Areal i m2 (grunnflate)
Radonbrønnalternativer
Produkt Dimensjon (diameter) Brønn Areal Kapasitet / stk* Anbefalt antall
Radonbrønn 100 125 mm 123 cm2 < 200 m2 0
Radonbrønn 300 160 mm 201 cm2 < 300 m2 0
Radonbrønn 500 200 mm 314 cm2 < 500 m2 0

* Varierar och beror på den totala grundens area

** Det rekommenderas att antalet föreslagna radonsugar avrundas uppåt, men ett färre antal radonsugar kan också kompenseras med en kraftigare fläkt när radonsugen aktiveras

2. Ønsket diameter på oppstikk i mm
Oppstikk
0 cm
0
Prosjektet referanse (For evt utskrift)
Email